Groslijst Almeerse ondernemers

Groslijsten

Voor het selecteren van ondernemers van cultuurtechnische en civieltechnische werken (geen bouwkundige werken) én overheidsopdrachten voor diensten en leveringen met betrekking tot cultuurtechnisch en civieltechnisch aanleg of onderhoud, gebruikt de gemeente Almere zogeheten groslijsten. Groslijsten zijn korte lijsten waarop aannemers, dienstverleners en leveranciers staan die hun kwaliteit hebben bewezen en daardoor in aanmerking komen voor onderhandse aanbestedingen.

Aanmelden groslijsten

Wilt u zich als ondernemer aanmelden voor één of meerdere groslijsten? Neem dan contact op met L. Kramer door een mailtje te sturen naar: aanbestedingen-dsa@almere.nl.